Contacte

Català
Us comuniquem des de la Junta motora de T'A que estem molt satisfetes per què l'associació està viva, estem podent atendre moltes usuàries i estem incorporant més terapeutes voluntàries.

Tanmateix en aquests moments tenim més llista d'espera d'usuàries de les que podem derivar. És per això que en aquests moments decidim tancar noves peticions de procés fins a nou avis. Calculem que en uns dos mesos ja tindrem tot més encaminat i podrem tornar a obrir peticions.

Atenta, present, fluida i amb compromís amb la qualitat de l'acompanyament i al teu Abast, seguim creixent i consolidant-nos dia a dia.

Per a qualsevol petició, roman oberta la possibilitat d'enviar un mail, omplir aquest apartat del contacte, o trucar.

Castellano
Os comunicamos desde la Junta motora de T'A que estamos muy satisfechas porque la asociación está viva, estamos pudiendo atender muchas usuaries y estamos incorporando más terapeutas voluntaries.

Sin embargo en este momento tenemos más lista de espera de usuaries de las que podemos derivar. Es por ello que en este momento decidimos cerrar nuevas peticiones de proceso hasta nuevo aviso. Calculamos que en unos dos meses ya tendremos todo más encaminado y podremos volver a abrir peticiones.

Atenta, presente, fluida y con compromiso con la calidad del acompañamiento y a tu Alcance, seguimos creciendo y consolidándonos día a día.

Para cualquier petición, sigue abierta la posibilidad de enviar un e-mail, rellenar este formulario de contacto, o llamar.

 

Telefon:  +34 645145987

E-Mail:    terapialabast@gmail.com

 

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.